«Det er ei stor ære å bli attvald, og eg gler meg til å ta fatt på eit nytt år som leiar for organisasjonen i mitt hjarte. Vi står ovanfor eit lokalval i 2019 der me ligg an til å gjere eit av våre beste val nokon sinne, og Senterungdommen kjem til å spele ei avgjerande rolle.»
 
Saman med seg i arbeidsutvalet har ho fått med seg Torleik Svelle som politisk nestleiar og Annette Lindahl Raakil som organisatorisk nestleiar. Svelle kjem frå Oppland og studerer ved NTNU i Trondheim, og Raakil kjem frå Østfold og jobber til dagleg i kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 
Elles ser det nye sentralstyet i Senterungdommen slik ut:
 
Leder:                                      Ada Johanna Arnstad (26)              Trøndelag.
Politisk Nestleder:                  Torleik Svelle (22)                              Oppland.
Organisatorisk Nestleder:      Annette Lindahl Raakil (26)               Østfold
Internasjonal Leder:               Bent-Joacim Bentzen (27)                Nordland
1.Styremedlem:                     Emma Berge Ness (20)                     Sogn og Fjordane
2.Styremedlem:                     Dorthea Elverum (22)                        Trøndelag
3.Styremedlem:                     Jesper Nohr (21)                                Hedmark
4.Styremedlem:                     Kari Jordal (23)                                  Hordaland
5.Styremedlem:                     Odin Dybdahl Aarlid (19)                   Telemark
1.Vara:                                    Henrik Nordtun Gjertsen (19)           Rogaland
2.Vara:                                    Mattis Minge (19)                              Østfold
3.Vara:                                    Lars Myhr Sandlund (19)                   Trøndelag
4.Vara:                                    Oda Maria Hokstad (22)                    Vestfold
5.Vara:                                    Henrik Hageland (19)                        Rogaland
 
Pressebilde av Ada Arnstad: https://www.flickr.com/photos/senterpartiet/43223257314/ (Bildet kan benyttes vederlagsfritt med fotohenvisning.)