Stortinget.jpg

Stortingsvalgprogram

På denne siden vil du finne informasjon om behandlingen av Senterungdommens Stortingsvalgprogram den 5 - 7. februar.

Alle endringsforslag

Program

Programmet under er bare en skisse. Nytt program blir lagt ut i forkant av arrangementet.

Fredag kl. 16.00    
  Møtekonstituering  
  Testvotering  
  Debatt

Kapitler:

 • Næring
 • Klima
  Votering

Kapitler:

 • Næring
 • Klima
Lørdag kl. 09.00    
  Testvotering  
 

Debatt

Kapitler:

 • Transport og kommunikasjon
 • Arbeid og velferd
 • Økonomisk politikk
  Votering

Kapitler:

 • Transport og kommunikasjon
 • Arbeid og velferd
 • Økonomisk politikk
  12.30 - Lunsj  
  13.30 - Debatt

Kapitler:

 • Helse og omsorg
 • Utdanning
 • Barn, familie og likestilling
  Votering

Kapitler:

 • Helse og omsorg
 • Utdanning
 • Barn, familie og likestilling
Søndag kl. 10.00    
  Debatt

Kapitler:

 • Justispolitikk
 • Kultur
 • Utanriks og forsvar
  Votering

Kapitler:

 • Justispolitikk
 • Kultur
 • Utanriks og forsvar

 

Forside stortingsvalgprogram.png