Vedtatte resolusjoner

Skrot regjeringens sukkeravgift – vern om norske næringsmiddelprodusenter

04.mars 2019

I statsbudsjett for 2017 lanserte regjeringen en sukkeravgift, som over natta økte avgiften på sjokolade og sukkervarer med 83 prosent. Samtidig økte avgiften på leskedrikk og siruper med 42,3 prosent.

Bevar kraftinntektene lokalt

04.mars 2019

Dagens beskatning av kraftselskapene medfører at en stor del av verdiskapingen knyttet til kraftinntektene ikke tilfaller lokalt eller regionalt.