Vedtatte resolusjoner

Senterungdommen erklærer sentraliseringskrise

06.mars 2020

Vi har alle et sted vi kaller hjem. Det kan være det er der vi er i fra, har vår identitet og våre røtter, eller det kan være der vi en gang i fremtida skal flytte for å gro nye røtter og skape ny identitet. De siste årene har landet vårt blitt utsatt for en historisk, men historieløs, sentralisering. Dersom alle skal ha et sted å flytte hjem til, må vi gjøre noe med den høyreskapte sentraliseringskrisa! 

Rettigheter til asylsøkere i påvente av utsendelse

11.desember 2019

I 2011 ble det gjennomført en innstramming i utlendingsloven som gjorde at mange asylsøkere, som fram til da hadde hatt arbeidstillatelse og skattekort, ikke lenger kunne jobbe lovlig i Norge. Loven ble myket opp i 2016 slik at det ble lettere å få arbeidstillatelse, men per i dag har papirløse og ureturnerbare asylsøkere ikke rett til arbeid i Norge.

Ja til en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen!

13.november 2019

Denne våren vedtok Stortinget å legge ned den norske pelsdyrnæringen innen 2025, og med det for første gang forbys produksjonen av et produkt i Norge som fremdeles er lovlig.

Skrot regjeringens sukkeravgift – vern om norske næringsmiddelprodusenter

04.mars 2019

I statsbudsjett for 2017 lanserte regjeringen en sukkeravgift, som over natta økte avgiften på sjokolade og sukkervarer med 83 prosent. Samtidig økte avgiften på leskedrikk og siruper med 42,3 prosent.

Bevar kraftinntektene lokalt

04.mars 2019

Dagens beskatning av kraftselskapene medfører at en stor del av verdiskapingen knyttet til kraftinntektene ikke tilfaller lokalt eller regionalt.