Meny
Bli medlem

Sikre nasjonal kontroll og suverenitet

Sikre nasjonal kontroll og suverenitet

For Senterungdommen er det viktig at det er det norske folk og det norske storting som styrer i Norge.

Nasjonal kontroll over våre ressurser, sikre nasjonalt eierskap og sikre vår egen suverenitet er avgjørende for å ivareta vårt folkestyre. Derfor vil Senterungdommen være garantisten mot norsk EU-medlemskap og motarbeide initiativ som bidrar til å svekke vår suverenitet.

Senterungdommen mener det er helt nødvendig med økt satsning på forsvar og beredskap. I en urolig sikkerhetspolitisk situasjon globalt er det viktig at Norge er en pålitelig alliert i NATO og at forsvaret vårt er godt rustet til å ivareta vår trygghet.  

Senterungdommen vil:

  • Et tydelig nei til norsk EU-medlemskap og ja til en ny handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen.
  • Norge må styrke forsvaret og landets beredskap må bedres.
  • Ha nasjonal kontroll og sikre nasjonalt eierskap over våre ressurser.

Vår andre kampsaker i kommune- og fylkestingsvalget 2023: