Meny
Bli medlem

Hele Norge – det lokale teller

Hele Norge – det lokale teller

Et sterkt lokalsamfunn som sikrer de grunnleggende tjenestene som skole, barnehage, eldreomsorg og helsetjenester har stor betydning for folk i hele landet.

I årets valg mener vi i Senterungdommen at det lokale skal telle. Derfor vil vi løfte viktigheten av de tjenestene vi er helt avhengige av i hverdagen som tilbys av fylkene og kommunene våre. Tjenester som vi i Senterungdommen vil trygge, i motsetning til andre partier som vil svekke disse tjenestene.

En forutsetning for å ha levende lokalsamfunn er at det tilrettelegges for at du kan bo og leve i hele landet. Regjeringen er godt i gang med å tilrettelegge for at det er mulig. Tilskudd til kommuner per skole vil gjøre det ugunstig å legge ned nærskolene. Ferjeprisene er kuttet, barnehage er blitt billigere og tannhelse for unge er blitt rimeligere. Borteboerstipendet har fått et historisk løft!

Vi vil fortsette å jobbe for politikk som gjør hverdagen din bedre uavhengig av hvor du bor. Senterungdommen sier ja til tjenester nær folk i hele Norge!

Vår andre kampsaker i kommune- og fylkestingsvalget 2023: