Meny
Bli medlem

Ja til en trygg ruspolitikk – nei til frislipp

Ja til en trygg ruspolitikk – nei til frislipp

Ja til en trygg ruspolitikk – nei til frislipp

Senterungdommen mener det er helt nødvendig at rusavhengige får tilbud om behandling og helsehjelp, fremfor å bli møtt med straff.

Senterungdommen vil at norsk ruspolitikk skal bidra til at færrest mulig utvikler rusmiddelavhengighet. Rusmiddelavhengighet er et samfunnsproblem som fører til konsekvenser for enkeltpersoner, pårørende og lokalsamfunnet. Vi vil sørge for at alle rusavhengige får den hjelpen de trenger, samt styrke forebyggingsarbeidet. Senterungdommen er imot avkriminalisering av ulovlige rusmidler, fordi det tilrettelegger for bruk og oppbevaring av farlige narkotiske stoffer. Vi sier ja til en trygg ruspolitikk, og tydelig nei til frislipp!

Senterungdommen vil:

  • Jobbe for en ny ruspolitikk som stiller opp for de svakeste i samfunnet vårt
  • Sørge for forebyggende tiltak som har effekt og trygger lokalsamfunn
  • Sikre rusavhengige helsehjelp og behandling

Vår andre kampsaker i kommune- og fylkestingsvalget 2023: