Å reise kollektivt er ikke et fullgodt alternativ for alle, både på grunn av tilgjengelighet, pris og praktiske utfordringer. Derfor er det viktig å gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt for dem som har muligheten, og samtidig utvikle et bedre kollektivtilbud i distriktene i samarbeid med fylkene og kommunene. Norge må ha et tilgjengelig og attraktivt kollektivtilbud!

Senterungdommen vil:

  • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport.
  • Utvikle bedre og rimeligere kollektivtransport i by og distrikt, i samarbeid med fylkene og kommunene.
  • Bygge ut innfartsparkering ved kollektivknutepunkter.