Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Slutt på oljesubsidiene

18.05.2017

Senterungdommen har i mange år vært en tydelig motstander av utbyggingen av Goliat, og deltatt i StoppGoliat alliansen. Gjennom gunstige ordninger har velferdsstaten bidratt i utbyggingen, mot at man senere vil ha en sterk skattelegging av inntektene. Nå viser det seg at utbyggingskostnadene er blitt mye høyere enn antatt og de potensielle inntektene mindre. Hadde man vurderte å bygge ut feltet i dag, ville det aldri blitt bygd ut.» De gunstige ordningene for investeringer på sokkelen kan lønne seg på lang sikt, men all risiko bæres av velferdsstaten. Vi lever i en tid hvor verden skal over på fornybar energi, olje i nord risikerer å bli ulønnsom og klimaet tåler ikke at vi utvinner alle fossile ressurser som er funnet. Derfor er det på høy tid at oljeselskapene begynner å bære risikoen sjøl.

 

Vi i Senterungdommen mener dette tar oss motsatt vei enn det vi ønsker og det økologien trenger. I tillegg forsøker regjeringen nå å åpne 23. konsesjonsrunde for oljeboring. Denne åpningen ønsker senterungdommen å tilbakestille.

 

Derfor ønsker senterungdommen å

  • Trappe ned og på sikt fjerne subsidiering til oljeleiting, den såkalte refusjonsordningen

  • Stenge 23. konsesjonsrunde

  • Gi petroleumsnæringen regulære rammer for avskrivinger på driftsmidler

     

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2015.