Praktiske løsninger for hele Norge

Små forskjeller

Et Norge med små forskjeller

  • Utjevne geografiske forskjeller
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som arbeider i Norge
  • En praktisk klimapolitikk for by og land