Ifølge FNs tall er det omtrent 380 000 flyktninger som er ekstra sårbare og trenger beskyttelse utenfor området de nå er i. Dette er menn, kvinner og barn i flyktningleirer som er sårbar på grunnlag av f.eks. mangel på medisinsk behandling, legning og religion. Norske myndigheter har uttalt at de ikke ønsker å øke inntaket av de mest sårbare flyktningene.

Libanon, Jordan, Irak, Egypt, og Tyrkia er ikke i stand til å ivareta flyktningene på de nødvendige områdene. Derfor mener Senterungdommen at Norge bør gjøre det beste vi kan for å hjelpe. Som verdens beste land å bo i, bør vi ta imot flere flyktninger fra Syria. Norge har nok kapasitet og penger, og det er uansvarlig å fortsette å stå på sidelinjen i like stor grad som vi hittil har gjort. Derfor mener Senterungdommen vi må handle raskt.

En koalisjon av humanitære organisasjoner i Norge har gått sammen og sett på behovet for hjelp i Syria. De har kommet frem til et ønske om å tredoble de humanitære bevilgningene, samt at Norge skal ta imot 10. 000 flyktninger. Dette ønsker vi å imøtegå.

Senterungdommen vil at:

  • Norge skal øke sitt økonomisk bidrag for å avhjelpe den humanitære situasjonen i Syria og områdene som er påvirket av konflikten. Økningen skal ikke tas fra eksisterende bistandsbudsjett.

  • Norge tar imot minst 10.000 av de mest sårbare Syriske flyktningene i løpet av de neste to årene.

  • De kommunene som tar imot flyktningene skal bli fullt kompensert for kostnadene.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 15. februar 2015.