facebook pixel

Vedtatte resolusjoner

Morgendagens mediehverdag krever moderne medier

27.februar 2018

Teknologi, medier og media plattformer utvikler seg raskere nå, enn noen gang tidligere i vår tid. Samtidig som forbrukeren krever et stadig bedre, bredere og mere personifisert medieinnhold.

En bedre panteordning

27.februar 2018

450.000 flasker og brusbokser blir aldri pantet hver eneste dag. Omtrent 50.000 av disse havner i naturen. Lite av flaskene er av resirkulert materiale og kan derfor bli liggende i flere hundre år. I naturen er drikkevareemballasjen en fare for dyr og fugler, som kan spise eller sette seg fast i plast og bokser. Panten er etter dagens satser 1 og 2,50 kroner og har ikke forandret seg siden 1993. Dette ved tross av en store prisvekst på drikkevarer de siste 24 årene og at vi ikke lenger bruker fysiske 50 øringer. Med en høyere pant ville trolig flere bokser og flasker blitt gjenvunnet og resirkulert, istedenfor å bli liggende og forsøple naturen.

Forebygging av overgrep mot barn

27.februar 2018

Seksuelle overgrep er noe av det mest traumatiserende et menneske kan bli utsatt for. For at vi raskere kan avdekke overgrep mot barn, er det nødvendig med tidlig innsats i skolen.

Ikke kast eggene dine! 

27.februar 2018

Det kastes det årlig over 350 000 tonn mat i Norge. Dette er nok mat til å mette 800 000 mennesker. Samtidig lider ca. 795 millioner mennesker av underernæring grunnet matmangel. Dette står i skarp kontrast til FNs bærekraftmål.  

Ein kan ikkje setta ein pris på tryggleik

27.februar 2018

Samfunnet er stadig i endring og etter kvart som meir og meir av vår kvardag vert digitalisert, melder behovet for å lagre sensitiv informasjon digitalt. Dette er alt i frå journalar og reseptar som er lagra av helsevesenet til rulleblad, informantregister og info om tenestemenn og kvinner lagra av politiet.

Styrk Jordmortjenesten

27.februar 2018

Jordmødre gjør en utrolig viktig jobb. Svangerskapsoppfølging som utføres av jordmor gir bedre fødselsutfall for de fleste gravide kvinner. Barna fødes nærmere termin, og fødslene blir både lettere og tryggere. Samtidig ser vi at det er stor mangel på jordmødre i Norge.

Gode lærarar gir trygge elevar

27.februar 2018

Dagens elevar er framtida, og å sikre dei kunnskap og erfaringar er ei av dei viktigaste oppgåvene som blir utført. Å sjå kvar elev sitt potensiale og ruste elevane med kunnskap for framtida, står heilt sentralt.