facebook pixel

Vår politikk

Senterungdommen vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som har tro på egne evner og tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og for natur og miljø.

Under finner du våre vedtatte manifester og program:

Skolepolitisk manifest

Jordbrukspolitisk manifest

Senterungdommens stortingsvalgprogram 2017-2021

Våre standpunkt