facebook pixel

Vedtatte resolusjoner

En prat alle elever bør få

07.februar 2019

Å være ungdom i dag kan være utfordrende på mange måter, blant annet vistgjennom merkelappen «Generasjon prestasjon». Ungdom føler på et stort press fraung alder, først og fremst knyttet til prestasjon i skolen. Fritidsaktiviteter, venner, deltidsjobber, kroppspress,et ønske om å passe inn og leve opp til forventninger er blant annet faktorer som kan legge press på unge. Sosiale medier som ungdom lever tett på i hverdagen kan også forsterkeusunne tanker ogutenforskap.

Folkestyre og folkerett!

07.februar 2019

Israel- Palestina konflikten har pågått helt siden mandatområdet «Palestina» ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel i 1948. I desember 2018 fikk man kjennskap til norskledede TIPH- styrkens rapport fra 2017, som oppsummerer observatørstyrkens erfaringer i Hebron gjennom de siste 20 årene. Rapporten konkluderer med at Israel begår systematiske overgrep mot palestinerne i Hebron. Rapporten fastslår at palestinerne i Hebron jevnlig utsettes for trakassering og overgrep, både av bosettere og israelske soldater.

Senterungdommen reparerer klima

05.februar 2019

Kimaendringene er vår tids største utfordring, og har ført til en stadig økende oppmerksomhet rundt skadelige utslipp. Dette presser frem behovet for å løse samfunnsoppgaver som transport, energiproduksjon, matproduksjon, samt. produksjon av andre varer på en mer klimavennlig måte.

Beskytt homofiles rettigheter i Tanzania!

26.november 2018

Den første uka i November, startet guvernør Paul Makonda i Tanzania en omfattende aksjon for forfølgelse av Tanzanias homofile.

Ikke rør abortloven, Erna!

26.november 2018

Statsminister Erna Solberg har trukket frem forslag til endringer i abortlovgivningen i sin iver etter å lokke Kristelig Folkeparti inn i regjering. Det er ikke annet enn uverdig av statsministeren å bruke abortloven som forhandlingskort i jakten på makt.

Nasjonal dugnad for forebygging av selvmord

26.november 2018

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet velger rundt 600 mennesker årlig å ta selvmord. I 2016 valgte 416 menn og 196 kvinner å ta sitt eget liv. Rundt 60% av alle selvmord tas av mennesker under 50 år. Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. I tillegg regner man med at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Selvmord er derfor et stort samfunnsproblem. Dette må løftes høyere på agendaen på alle plan. Det er på tide med en nasjonal dugnad for forebygging av selvmord.

Opphev alle tvangssammenslåinger av fylker!

26.november 2018

Regjeringen og KrF har gjennom regionreformen igangsatt en gedigen sentralisering av makt, aktivitet og kapital. Færre mennesker skal styre over stadig flere, og avgjørelsene vil føre en økende avmakt og mindre tillit til fylkeskommunen som folkevalgt forvaltningsnivå. Dette er ikke forenlig med Senterungdommens prinsipper om folkestyre og spredning av makt, penger og myndighet.