facebook pixel

Desentralisering

De siste årene har sentraliseringsprosesser ført til at distriktene tappes for ressurser. Senterungdommen ønsker at mennesker skal ha samme tilgang på gode tjenester uansett hvor i landet de bor. Vi ønsker et desentralisert Norge hvor goder, muligheter og næringer er jevnt fordelt. Senterungdommen ønsker å opprettholde tre folkevalgte forvaltningsnivå i Norge. Dette er nødvendig for å sikre at politiske beslutninger blir tatt så nært folk som mulig.

Løsninger:

  • Endre dagens inntektssystem slik at kommuner over hele landet kan gi innbyggerne gode tjenester.

  • Øke tryggheten til innbyggerne gjennom å styrke politi, helse og brannvesen.

  • Legge til rette for næringsutvikling i hele landet.

  • Vi vil bygge samfunnet nedenfra, med tre folkevalgte forvaltningsnivå; kommunen, fylkeskommunen og staten.

  • Legge opp til at statlige arbeidsplasser fordeles over hele landet.

  • Bedre og rimeligere kollektivtransport i by og distrikt, i samarbeid med fylker og kommunene.

  • Folkeavstemninger ved spørsmål om kommunesammenslåing og fylkessammenslåing.

  • Sikre muligheten til å ta høyere utdanning over hele landet.

  • Flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå.