facebook pixel
Henning Røyneberg

Henning Røyneberg

1. Vara

Rogaland

E-post: henning.royneberg@gmail.com

Tlf: +47 993 17 224

Relaterte saker på sp.no

12.desember 2017

Staten må ta regningen

Det blir feil og urettferdig at granskinger av kulturminner som er av nasjonal interesse skal dekkes av bonden.