facebook pixel
Praktiske løsninger for hele Norge

Oppland Senterungdom

Oppland senterungdom er eit stort og akivt fylkeslag. Vi har både eigne medlemsaktivitetar og vi deltek på arrangment utanfor Oppland. Det er alltid god stemning og stort engasjement, enten vi står på stand, har diskusjonar eller er i klatreparken.  Vi jobbar for å bruke alle ressursane i heile fylket - ta heile Oppland i bruk!  Vi står på for levande lokalsamfunn og for at lokalsamfunna, skulane, helsetilboda, fritidsaktivitetane og kollektivtilbudet skal få best mogleg ramevilkår. 

Hausten 2017 fekk vi inn vår ungdomskandidat, Marit K. Strand på Stortinget! Marit er ein støttespelar for oss i fylkeslaget, og vi er med på å forme fremtida gjennom Marit, gjennom moderpartiet i Oppland og direkte gjennom media.

Ved årsmøtet  vårt i 2017 vart følgande styre vald for 2017/2018: Bergljot Oldre, Kari Jordal, Troleik Svelle, Tov Slaaen, Anne F. Sæter og Marit Sletten. Oppland Senterungdom har pr. februar 2018 172 medlemmar og har 6 aktive lokallag: Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Lænn, Lena og Valdres. 

Du kan finne informasjon og følge vår aktivitet på Facebook her og på instagram @opplandsul der legger vi ut om arrangement og annen informasjon. De 6 ulike lokallaga har òg ulike facebookgrupper og –sider. Lenker til desse finn du under kvart av lokallaga under. 

Vi vil ha med enda fleire medlemmar på artigte, interessante og sosiale politiske opplegg i Oppland! 

Ta kontakt med din lokallagsleder, eller fylkesleder, dersom du har innspel eller spørsmål.Vi gleder oss til å høre fra deg!

Lokallag

Lena Senterungdom
Ida Christence Kval
+47 451 96 876

@instagram: lenasenterungdom
@facebook:  Lena Senterungdom

Lænn Senterungdom
Birger Magnus Elton
+47 482 48 546

@facebook: Lænn senterungdom
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/393279480853609/

Sør-Gudbrandsdal Senterungdom
Maren Raknerud
+47 986 68 276

@facebook: Sør-Gudbrandsdal Senterungdom

Nord-Gudbrandsdal Senterungdom
Marit Sletten
+47 414 29 596

Valdres Senterungdom
Bergljot Oldre
+47 977 85 162

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/270371786334679/

Midtdalen Senterungdom
Ivar Spjotum
+47 904 79 725

@facebook: Midt-Gudbrandsdal Senterungdom

Bli bedre kjent med fylkesstyret her:

marit
tov
torleik
kari
bergljot
anna

Ledelse

Aktuelt i Oppland

30.mai 2018
40 år med sjølvbestemt abort

40 år med sjølvbestemt abort

Debatten om sjølvbestemt abort raste i Noreg på 70-talet. Sidan 1964 hadde det vorte opna for abort etter søknad – av arvemessige, medisinske og humanitære indikasjonar kunne abort bli innvilga. Det hadde vist seg at søknadane vart handsama ulikt ut ifrå kva legane hadde av livssyn og sosial bakgrunn. Utfallet av søknaden din kunne variere med kvar i landet du budde. Det var ikkje akseptabelt. Hovudproblemet med løysinga var likevel at det var legane, og ikkje kvinna sjølv som skulle bestemme over kroppen sin. I 1975 var forslaget om sjølvbestemt abort opp til avstemming på Stortinget, men fall med ei stemme. Tre år seinare, i 1978, gjekk forslaget gjennom med ei stemmes overvekt. Kvinner fekk rett over eigen kropp, helse og framtid. Borna sina oppvekstvillkår blir òg styrka gjennom sjølvbestemt abort.