facebook pixel
null

Oppland Senterungdom


Ved årsmøte i 2016 vart følgande strye vald for 2016/2017: Bergljot Oldre, Kari Jordal, Troleik Svelle, Tov Slaaen, Anne F. Sæter og Marit Sletten.  Vi har både eigne medlemsaktivitetar i tillegg til at vi deltek på arrangment utanfor Oppland.  Vi jobbar for å bruke alle ressursane i heile fylket, både blant born, ungdom, vaksne og eldre. Vi må stå på for at blant anna lokalsamfunna, skulane, helsetilboda, fritidsaktivitetane og kollektivtilbudet skal få best mogleg ramevilkår. Vår stemme har mykje å seie i den store samanhengen, og vi er med på å å forme fremtida blant annet gjennom påverking gjennom moderpartiet i Oppland og direkte ved til dømes oppslag i media.  2017 er eit valår og vi har svært store ambisjonar om å få #topåtinget frå Oppland. Vi har Marit K. Strand på 25 år frå Valdres som 2. kandidat på lista i Oppland og vi har stor tru på at ho frå hausten vil få fast plass på Stortinget!

Oppland Senterungdom har pr. 1.1.17 193 medlemmer og har 8 aktive lokallag: Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Lænn, Lena, Valdres, Hadeland og Gjøvik/Toten.  Av mål fra arbeidsplanen vår for 2016/2017 finner vi blant annet å få over 201 medlemmer, være aktive i media og ha skoleringer i ulike lokallag.

Du kan finne informasjon og følge vår aktivitet på Facebook her, der legger vi ut om arrangement og annen informasjon. De 8 ulike lokallaga har òg ulike facebookgrupper og –sider. Ta kontakt med din lokallagsleder eller fylkesleder dersom du har innspill eller spørsmål.

Vi treng stadig innspel for å fronte nye og viktige saker - frå nye og gamle medlemmar. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Våre-lokallag Oppland

Lokallag

Gjøvik- Toten Senterungdom
Nils Michael Nilsson Ramsøy
nr@sp.no
+47 454 45 583

Lena Senterungdom
Ida Christence Kval
+47 451 96 876

Lænn Senterungdom
Birger Magnus Elton
+47 482 48 546

Sør-Gudbrandsdal Senterungdom
Maren Raknerud
+47 986 68 276

Nord-Gudbrandsdal Senterungdom
Jostein Visdal
+47 976 73 109

Valdres Senterungdom
Bergljot Oldre
+47 977 85 162

Midtdalen Senterungdom
Ivar Spjotum
+47 904 79 725

Bli bedre kjent med fylkesstyret her:

marit
tov
torleik
kari
bergljot
anna

Ledelse