UNR behandlet 26 resolusjoner denne helgen, hvorav fem sendt inn fra vår paraplyorganisasjon NCF (Nordiska Centerungdommens Forbund). Alle fem resolusjonene ble vedtatt, og totalt vedtok UNR 11 resolusjoner.  
 
Resolusjonene vi sendte inn er gode eksempler på politiske områder, hvor nordisk samarbeid fungerer på en utmerket måte. De er preget av de felles grunnverdiene som finnes i NCFs medlemsorganisasjoner og har en tydelig sentrumsprofil i politikken de omhandler.  
 
Eksempelvis vedtok vi en resolusjon som oppfordrer de nordiske landene til å forene pantsystemene sine. Dette for å kunne hente ut større miljøgevinster. Det er et ønske om å øke gjenvinningsgraden av aluminiums-bokser og plastflasker i Norden. Grenseoverskridende handel fører i dag til at en stor mengde av slike artikler faller utenfor pantsystemene. 
 
 
 
Følgende resolusjoner ble sendt inn fra NCF og vedtatt: 
- Tillade sexuelle minoritater at donere blod 
- För ett gemensamt elektronisk tullsystem för arbetsutrustning 
-Fler digitala lösningar i den högre utbildningen 
-Norden må fase ut plast-bestikk og poser! 
-Förena pantsystemen i Norden 
 
Øvrige resolusjoner som ble vedtatt: 
-Dags för Norden att reparera ETS-systemet 
-Bærekraftig hvalfangst 
-Friviligt Nordisk Militärt Samarbete 
-Nordisk Samarbejde nod cyberangreb 
-Ingen ska avvisas till länder där de är i livsfara 
- Opphev geo-blokkering i Norden 

Skrevet av

Rikke Håkstad

3. Styremedlem i Senterungdommens Sentralstyre