- Ideologi handler om samfunnssyn; hvordan vi vil at Norge skal se ut og utvikle seg, og Norges rolle i verden. Senterpartiet og Senterungdommen er en politisk bevegelse i vekst, både i antall medlemmer og i form av fjorårets gode stortingsvalgresultat. Det betyr at det blir større spenn i partiet. Dette er godt nytt for partiets evne til å utvikle nye politiske løsninger for samfunnet. Samtidig må vi vokte oss for å bli et parti som vakler i grunnsynet. Hvis vi ikke har en felles virkelighetsforståelse for hovedretningen vi vil landet skal føre i, så havner vi fort i spagaten, sier Weggesrud.

Med seg i arbeidet har Weggesrud med seg et utvalg bestående av senterungdommer fra hele landet og som har ulik yrkes-, -studie og aldersbakgrunn. Dette mener Weggesrud er viktig for å få en så brei debatt som mulig. Samtidig presiserer han at utvalgets rolle først og fremst er å samle de råd, meninger og inntrykk de får fra hele organisasjonen.

- Vi kommer til å arrangere møter og ideologiworkshops over hele landet. I tillegg planlegges det et eget seminar til våren, med ulike innledninger og foredrag, som vil være åpne for alle partimedlemmer. Forhåpentligvis vil dette også inspirere til ideologisk debatt også i Senterpartiet, sier Weggesrud.

I arbeidet ønsker Weggesrud og utvalget å motta tips om artikler, bøker og annet relevant materiale som medlemmer i både SUL og SP mener å kunne være relevant for arbeidet. Dette kan sendes til Magnus på Mwe@sp.no. Alt mottak med takk.

I tillegg til Weggesrud, er disse medlemmer av utvalget:
- Odin Dybdahl Aarlid - Telemark
- Ingrid Nikoline Sand - Buskerud
- Sindre Engseth - Nordland
- Oda Hokstad - Vestfold
- Ruben Skrede - Sogn og Fjordane
- Bernt Halvor Bråthen - Troms

For mer informasjon:
Magnus Weggesrud
Mwe@sp.no
+47 41367814