facebook pixel
Praktiske løsninger for hele Norge

Med historisk og fremtidsrettet blikk på fiskerinæringa

I et samfunn som blir stadig mer globalisert og komplekst er det viktig å ivareta ressursene våre. 

((Denne saka stod først på trykk i Vesterålen Online, og kan leses her.))

Av: Bent-Joacim Bentzen

I et samfunn som blir stadig mer globalisert og komplekst er det viktig å ivareta ressursene våre. Norge er en nasjon som er bygget på «tørrfesk og sild». For Nordland og Hadsel sin del så var vi et samfunn som bestod av personer som for det meste drev kombinasjonsdrift. Kombinasjonsdrift var at man hadde et lite gårdsbruk og bedrev fiske. Dette ser vi tydelig når vi seiler gjennom spesielt Raftsundet. Flere små hus med tilhørende fjøs, fjøs som i dag ofte bare er tufter etter fortiden. I dagens samfunn kan det være vanskelig å tenke på hvordan det måtte vært i tiden uten dagens kommunikasjonsmidler. Hvordan det måtte vært å se sine kjære dra på lofotfiske, vel vitende om risikoen det medførte.

Nordland var i lange tider den største bidragsyteren til statsbudsjettet gjennom fisket, og handel med tørrfisk. Det var et enormt næringsliv fisken gav Hadselværingen, og jeg tør å påstå at fisken har dannet store deler av grunnlaget for det samfunnet vi har i dag.

Fiskerinæringa er en næring vi skal være stolt over i Norge. Vi kan ikke bli minnet ofte nok på hvor viktig fiskeriet har vært i byggingen av landet vårt. Fiskerinæringen er en næring som må forvaltes med klokskap. Derfor må vi sikre en bærekraftig fiskerinæring og tilrettelegge for at det er lønnsomt og attraktivt å drive fiske i tråd med både næringslivet og ressursens fremtid.

Fisken skal tilhøre folket, og skal komme lokalsamfunnene til gode. Dette er bærebjelken i Senterpartiets fiskeripolitikk. Vi har flere statlige løsninger for å sikre at lokalmiljøene tjener på fisken, gjennom et pliktsystem. Dessverre ser vi i større grad at plikter for å levere fisk blir solgt til rederier som igjen kjøper seg ut fra sine lokale forpliktelser. Når dette skjer, blir lokalsamfunnene frarøvet fisken som nærmest svømmer utenfor husdøra.

Senterpartiet er særdeles opptatt av å ivareta lokalsamfunnene langs kysten. Vi vil sikre næringsgrunnlaget lokalt, og bevare fisken i fellesskapets eie. Dette gjennom å sikre lønnsomme bedrifter både på hav og på land. Arbeidsplasser er den viktigste forutsetningen for bosetting. Vi må sikre at vi gjennom klok forvaltning av ressursene skaper livsgrunnlag langs kysten.

Kystoppgjøret vi så gjennom i 2017 er et resultat av privatisering og ødsling med ressursene som egentlig burde komme lokalbefolkningen til gode. Senterpartiet er et parti som ønsker å løfte lokalmiljøene. Vi ønsker at stemmene til de som står i situasjonen hver dag, og ser virkningene av politikken skal bli hørt. Dette er bærebjelken i vår tankegang og politikk.

I saker som angår Vesterålen, er det Vesterålingen som vet hvordan ståa er. Det er derfor vår stemme er viktig for Senterpartiet.

Fisken som har holdt liv i oss siden vi flyttet hit, som vi har jobbet og slitt for og som har mettet mager i hele landet, skal fortsatt tilhøre oss. Vi vil jobbe for at de mange små langs hele kysten fortsatt skal få ta del i det eventyret fisken er, og har vært. Senterpartiet mener at det er folket som skal eie havet!