Internasjonalt utvalg (IU) er et av Senterungdommens fire utvalg. IU skal gjennom arbeidsåret jobbe for å øke det internasjonale engasjementet i organisasjonen, videreutvikle vår internasjonale politikk, og bidra til at Senterungdommen er en aktiv stemme knyttet til internasjonale spørsmål i samfunnsdebatten.

Noen av arbeidsoppgavene IU har er å samarbeide opp mot våre medlemsorganisasjoner, øke fokuset på nordisk samarbeid og legge til rette for debatt rundt internasjonale spørsmål, både eksternt og internt.

 Gjennom arbeidsåret skal IU også se på muligheten til å arrangere studieturer og utvikle internasjonale prosjekter. Utvalget er med andre ord en fantastisk arena for deg som har interesse for både politisk og organisatorisk arbeid. Som medlem i IU får du utfordret deg selv, lære nye ting og ikke minst jobbe sammen med andre medlemmer i organisasjonen som brenner for internasjonal politikk og internasjonalt samarbeid.

IU trenger ulike folk, medlemmer som her politisk teft, noen som brenner for organisasjonsutvikling, noen som er nysgjerrig og kreative.

Om du synes dette høres spennende ut håper jeg å høre fra deg! Skriv litt om deg selv; hvem du er, hva du er god på, hvilke erfaringer du har, hva du har lyst og lære mer om og ikke minst hvorfor du vil sitte i Internasjonalt utvalg. 

Om du har spørsmål, er det bare å ta kontakt!

Mvh
Rikke Håkstad, Internasjonal leder i Senterungdommen

 

Søknad sendes til meg på rhaa@sp.no innen 06. desember 2017